» Fiscaliteit » Fiscale stelsels

Fiscale stelsels

Schuldsaldoverzekering buiten een fiscaal stelsel
In dit geval kies je er voor om de premies niet fiscaal aan te geven. Dit betekent dat er geen fiscaal voordeel is op de betaalde premies. Op het eerste zicht lijkt dit een niet logische beslissing, maar het grote voordeel van deze keuze is dat bij overlijden, het uitgekeerde kapitaal NIET belast zal worden; dit is iets wat door heel wat mensen vergeten wordt.

Schuldsaldoverzekering binnen het fiscaal stelsel van het woonkrediet
Dit wordt ook beschreven als deel van de fiscale aspecten van het woonkrediet. In dit geval komen de premies voor de schuldsaldoverzekering terecht in dezelfde "mandje" waarin ook de kapitaalaflossingen en interesten worden verzameld. Het belastingvoordeel wordt berekend op basis van de marginale aanslagvoet (het tarief voor je hoogste belastingschijf, maximum 50%), verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

In veel gevallen zal het totaal van de kapitaalaflossingen en interesten de fiscale korf reeds volledig vullen. In die gevallen kan je geen extra fiscaal voordeel verkrijgen door ook de schuldsaldoverzekering onder dit fiscaal stelsel onder te brengen. Integendeel, het levert een extra belasting op via het systeem van de "fictieve rente", in het geval dat het verzekerde kapitaal moet worden uitgekeerd.

Deze optie is eventueel zinvol wanneer je het hypothecair krediet in de laatste maanden van het jaar afsluit. In dit geval is het mogelijk dat voor het eerste jaar, de fiscale korf nog niet volledig gevuld is met kapitaalaflossingen en interesten. Betaal je de verzekering met een eenmalige premie, dan kan je die premie inbrengen om de fiscale korf volledig te vullen in het jaar waarin het hypothecair krediet wordt afgesloten. Op die manier geniet je van het optimale belastingvoordeel.

Schuldsaldoverzekering binnen het fiscaal stelsel van langetermijnsparen
Bij deze optie betaal je de schuldsaldoverzekering via een eenmalige premie in het jaar vóór het hypothecair krediet wordt afgesloten. Op die manier bekom je een fiscaal voordeel op de premie, maar zal het uitgekeerde kapitaal belast worden via het systeem van de "fictieve rente".

Om de premies voor de schuldsaldoverzekering onder dit stelsel te brengen, moet aan dezelfde voorwaarden voldaan worden die hierboven zijn beschreven.

De fiscale korf wordt berekend op basis van het netto belastbaar inkomen. Voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten uit 2008) geldt de volgende berekening:
15% van de eerste inkomstenschijf tot € 1.660
6% op de rest van het inkomen
maximumbedrag voor de korf: € 1.990
Je krijgt een fiscale vrijstelling op je betaalde premies, met als maximale vrijstelling de berekende fiscale korf. Naargelang je inkomen bedraagt het uiteindelijke belastingvoordeel tussen 30% en 40% (verhoogd met de gemeenteopcentiemen) op het vrijgestelde bedrag. Dit is de zogenaamde "verbeterde gemiddelde aanslagvoet".

Schuldsaldoverzekering binnen het fiscaal stelsel van pensioensparen
Met deze keuze breng je de premies voor de schuldsaldoverzekering onder in de fiscale korf die voor het pensioensparen wordt gebruikt. Die korf staat los van de fiscale korf voor het langetermijnsparen. Op die manier kan je dus een bijkomend fiscaal voordeel bekomen op de premies, zelfs wanneer de korf voor het woonkrediet al volledig gevuld is.

Om de premies voor de schuldsaldoverzekering onder dit stelsel te brengen, moet aan dezelfde voorwaarden voldaan worden die hierboven zijn beschreven. Voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten uit 2008) bedraagt de fiscale vrijstelling voor het pensioensparen € 830. Het belastingvoordeel ligt tussen 30% en 40% (verhoogd met de gemeenteopcentiemen) op het vrijgestelde bedrag.

Het nadeel van deze methode is dat je bij uitkering van het verzekerde kapitaal belast wordt. De fiscus heft een belasting van 10% op het uitgekeerde kapitaal. Dit geldt zelfs wanneer je maar één enkele storting voor de schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering hebt gebracht!

Wat is de fictieve rente?
Wanneer je de schuldsaldoverzekering afsluit onder het stelsel van langetermijnsparen, moet de begunstigde van de verzekering (b.v. de langstlevende partner) belasting betalen op het uitgekeerde kapitaal. Dit gebeurt volgens het systeem van de "fictieve rente": voor een vast aantal jaren moet de begunstigde een deel van het uitgekeerde kapitaal aangeven als deel van het belastbaar inkomen. Dit leidt dus voor een aantal jaren tot een extra belasting.

Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde bij uitkering van het verzekerde kapitaal, wordt een bepaald omzettingspercentage gebruikt, en moet de aangifte gebeuren voor 13 of 10 jaar.

Leeftijd van de begunstigde bij uitkering Fictieve rente Duur van de heffing

40 jaar en jonger 1% 13 jaar
41 - 45 jaar 1,5% 13 jaar
46 - 50 jaar 2% 13 jaar
51 - 55 jaar 2,5% 13 jaar
56 - 58 jaar 3% 13 jaar
59 - 60 jaar 3,5% 13 jaar
61 - 62 jaar 4% 13 jaar
63 - 64 jaar 4,5% 13 jaar
65 jaar en ouder 5% 10 jaar

Voorbeeld:
Je partner overlijdt wanneer je zelf 50 jaar bent. Je hebt de schuldsaldoverzekering onder het stelsel van langetermijnsparen afgesloten. Als je € 50.000 uitgekeerd krijgt, dan moet je dus 13 jaar lang aangifte doen van een extra inkomen van € 1.000. Afhankelijk van de aanslagvoet leidt dit tot een jaarlijkse extra belasting tussen € 250 en € 500 per jaar, en dit gedurende 13 jaar. In dit geval is het aanvankelijke fiscale voordeel dan ook volledig weg.